April, 2020

0145Z-0215Z, Apr3~  NCCC RTTY Sprint

0230Z-0300Z, Apr 3
~ NCCC Sprint

0200Z-0330Z, Apr 3
~ QRP Fox Hunt

1300Z, Apr 4 to 0100Z, Apr 5 & 1300Z-2200Z, Apr 5
~ Nebraska QSO Party

0000Z, Mar 7 to 2400Z, Mar 8
~ ~ Missouri QSO Party,

1400Z-2200Z, Apr 4 & 1400Z-2200Z, Apr 5
~ Florida State Parks on the Air

1400Z, Apr 4 to 0200Z, Apr 5
~ Mississippi QSO Party

1400Z, Apr 4 to 0200Z, Apr 5
~ Louisiana QSO Party

0000Z-0400Z, Apr 5
~ North American SSB Sprint Contest

1900 local - 2300 local, Apr 6
~ 144 MHz Spring Sprint

0145Z-0215Z, Apr 10
~ NCCC RTTY Sprint

0230Z-0300Z, Apr 10
~ NCCC Sprint

1200Z, Apr 11 to 1200Z, Apr 12
~ OK/OM DX Contest, SSB

1400Z, Apr 11 to 0200Z, Apr 12
~ New Mexico QSO Party

1800Z, Apr 11 to 0359Z, Apr 12 & 1400Z-2359Z, Apr 12
~ Georgia QSO Party

1800Z, Apr 11 to 1800Z, Apr 12
~ North Dakota QSO Party

1900 local - 2300 local, Apr 14
~ 222 MHz Spring Sprint

0145Z-0215Z, Apr 17
~ NCCC RTTY Sprint

0230Z-0300Z, Apr 17
~ NCCC Sprint

1400Z, Apr 18 to 0200Z, Apr 19 & 1400Z-2000Z, Apr 19
~ Texas State Parks on the Air

1600Z, Apr 18 to 0400Z, Apr 19
~ Michigan QSO Party

1800Z, Apr 18 to 0500Z, Apr 19 & 1200Z-1800Z, Apr 19
~ Ontario QSO Party

1800Z-2159Z, Apr 18
~ Feld Hell Sprint

1900 local - 2300 local, Apr 22
~ 432 MHz Spring Sprint

0145Z-0215Z, Apr 24
~ NCCC RTTY Sprint

0230Z-0300Z, Apr 24
~ NCCC Sprint

0001Z, Apr 25 to 2359Z, Apr 26
~ 10-10 Int. Spring Contest, Digital